Co obnáší veřejná akce?

By in
No comments

Když se chystá nějaká ta větší veřejná akce, je s tím nemálo starostí. A to i navzdory tomu, že už doba pokročila a organizátoři se tak dnes už na rozdíl od dřívějších dob a s nimi spojených oslav třeba 1. máje nebo VŘSR nemusí tolik obávat, že tam někdo něco plácne, někdo něco nesprávně vyjádří nebo se nepatřičně zatváří a budou padat hlavy a funkce.

Protože i dnes znamená pořádání podobné akce spoustu úkolů a povinností, jež rozhodně nelze podceňovat.
letící konfety

Je tak třeba hned v úvodu říci, že by takovou velkou akci rozhodně neměl organizovat člověk jediný. A to nikoliv proto, že by neměl případné nedostatky na koho svést, za koho se schovat, ale proto, že víc hlav víc ví a ten umí to a ten zas tohle.

Je tak záhodno zapojit větší počet organizátorů. A tito by pochopitelně neměli být vybráni jenom namátkou nebo by k tomu neměli být nuceni, a to z toho prostého důvodu, že v takovém organizačním týmu musí jít vše pokud možno jako po drátkách, a jeho členové si naopak nesmějí jít po krku. Všichni tu mají táhnout za jeden provaz; a na tomto provaze by neměl být nikdo věšen na šibenici.

Protože jenom takový dobrý a spolehlivý tým dokáže spolupracovat, tedy chystat https://www.alata.cz/navrh-organizace-verejnych-akci/. To lidé, mezi nimiž panují rozbroje, ne-li vysloveně boj na ostří nože, nikdy nedokážou.
prostřeno na stavbu

Má-li takový tým fungovat, neměli by v něm chybět:

1)            někdo, kdo umí komunikovat s veřejností a shánět kontakty

2)            někdo, kdo vyjasní cíle a vytyčí strategii, tedy jakýsi vůdce

3)            někdo, kdo má týmového ducha a tmelí kolektiv

4)            někdo, kdo je svědomitý a pečlivý a dohlédne na výsledky činnosti ostatních

5)            někdo, kdo dokáže plány zrealizovat

Plus je občas pochopitelně potřeba i někoho dalšího, kdo si poradí se specifiky té které události.

Tento tým by měl být schopen se shodnout na:

1.             navrženém termínu a místě konání akce

2.             časovém plánu příprav

3.             rozdělení funkcí v týmu

4.             způsobu shánění sponzorů a financí

5.             a hledání a odstraňování možných rizik

A když onen tým zvládne i toto, je třeba ještě zajistit propagaci, bez níž by byla účast nejspíše prachbídná. Jsou potřeba nějaké ty letáky, plakáty, vstupenky a tak.
účastníci koncertu

A zapomenout se nesmí ani na finanční stránku. Aby se to nějak zaplatilo. Protože jinak se dá o úspěchu sotva mluvit. V dnešní době, kdy jsou peníze až na prvním místě. A kdyby organizátoři zkrachovali nebo je za machinace zavřeli, těžko by ještě někdy něco připravili.

 

Ohodnoťte příspěvek